« Takaisin

dblue tekninen selostetekninen selostus

iso 9001

iso14001

Tyyppihyväksyntä FRAUNHOFER

Sertrifikaatti SK Z

Sertifikaatti Swedcert

dBlue on suunniteltu hiljaiseksi

d  db lue-kiinteistöviemärijärjestelmä on valmistettu uutta tek
   niikkaa edustavasta muovin ja ääntä absorboivan mineraa-
  litäyteaineen (PP-MD) seoksesta. Materiaalikoostumus on
k   kehitetty Aliaxis-konserniin kuuluvan Akatermin tutkimusla-
bboratoriossa. Ainutlaatuinen ääneneristävyys yhdistyy siinä
  keveyteen, kestävyyteen ja mekaaniseen lujuuteen.
   Kolmikerroksinen putki valmistetaan uusimmalla ekstruu-
   siotekniikalla. Kukin kerroksista on optimoitu vaimentamaan
melutasoa sekä parantamaan mekaanisia ja virtausominai-
suuksia.
Melutaso ainoastaan 19 desibeliä

l/s
0,5
2,0
4,